Hurup Thy på landkortet - og vejen til Damaskus


Om forfatteren

  • Navn: Walther Nielsen-Refs
  • Født 17. oktober 1944 i Roskilde som søn af Kathrine og Gustav Nielsen-Refs
  • Opvokset i Hurup i Thy
  • Realeksamen fra Hurup Realskole 1961. Studentereksamen fra Thisted Gymnasium 1964. Teologisk kandidateksamen fra Aarhus Universitet 1976.
  • Præst ved Johanneskirken i Århus i otte år, og fra 1984-2010 sognepræst i Trige-Ølsted-Spørring pastorat.